Kollektivtrafik

Debattartikel NT – Kollektivtrafik

Alla utom Vänsterpartiet talar med kluven tunga
Ska barnfamiljer kunna bo på landsbygden också när barnen ska börja gymnasiet och ska en äldre medborgare kunna bo kvar i sitt hus också när det inte längre går att köra bil?
Norrköpings landsbygd drabbats hårt av Östgötatrafikens fortsatta avveckling av landsbygdstrafiken. I Norrköping låter det nu som att alla, särskilt Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD) står upp för bussarna. Det beror nog både på att det är valår och att kommunpolitikerna faktiskt får se vilka konsekvenser nedläggningarna får. Problemet är att alla partier utom vänstern talar med kluven tunga.
Östgötatrafiken får sitt uppdrag av regionens ”Trafik- och samhällsplaneringsnämnd”. Det är den som gett uppdraget att avveckla stora delar busstrafiken på landsbygden och under det senaste årtiondet har över 30 linjer försvunnit. Uppdraget är att öka biljettintäkterna genom att helt enkelt köra mer och tätare busstrafik främst i Norrköping och Linköpings innerstäder. Och samtidigt lägga ner landsbygdslinjer som färre människor av naturliga skäl åker med. Tyvärr har det under lång tid rått politisk enighet om detta i regionen. Bara vänstern har stått upp för landsbygdsbussarna och velat ge Östgötatrafiken ett uppdrag som gynnar hela Östergötland istället för enbart de mest tätbefolkade delarna.
Vi tycker att kollektivtrafik är något som också landsbygdens skattebetalare ska kunna ha nytta av och vi ser det som en samhällsservice för alla. Självklart kan linjer behöva dras om för att bli bättre. Men vi är glasklara – inga nedskärningar ska ske när det gäller hur mycket resurser som läggs på landsbygdstrafiken. De förändringar som görs ska vara förbättringar och nya linjer, inte nedläggningar. Det innebär också att vi är beredda att för det första prioritera landsbygdstrafiken före ytterligare utökningar av innerstadstrafiken. Och för det andra lägga mer pengar på landsbygdstrafiken – 40 miljoner extra i vårt senaste budgetförslag.
Jonas Andersson
Partier som säger sig värna landsbygdstrafiken måste visa det både i kommun- och regionpolitiken. De måste tänka om när de gäller uppdraget till Östgötatrafiken och de måste vara beredda att satsa de resurser som krävs. Annars blir uttalanden om att värna kollektivtrafiken i Kolmården och runt Skärblacka faktiskt bara politisk varmluft. Om nu de partier som tänkt om menar allvar så ser vi verkligen fram emot att tillsammans med dem vända utvecklingen under nästa mandatperiod och äntligen få se fler bussar rulla på landet i Östergötland och till Norrköping.
Jonas Andersson (V), TSN Region Östergötland
Nicklas Lundström (V), Gruppledare Norrköping
Artikeln finns att också läsa på nt.se här! 
Kopiera länk