Grön omtällning

Norrköpingsvänsterns klimatplan

Idag, den 24 augusti, presenterade Vänsterpartiet Norrköping sin klimatplan för att bygga om Norrköping till en klimatsmart industristad. Bifogat finns bilder och underlag. Medverkade gjorde gruppledare Nicklas Lundström och Tobias Holmberg – ledamot i Tekniska nämnden.

Tobias Holmberg:

– Vi i Norrköpingsvänstern vill göra 11 september till en vändpunkt för klimatarbetet i kommunen. Det är dags för kommunen att kavla upp ärmarna. Det behöver bli ett slut på att prata och dags att investera. Att vi vill lägga ner de klimatskadliga och skattefinansierade charterflygplatsen är ingen nyhet. Men vi behöver investera stort under nästa mandatperiod också. Där är spårväg till Vrinnevi, Vindkraft på lämplig plats i kommunen och ett köp av fjärrvärmeverksamheten från E.ON våra högsta prioriteringar.

Nicklas Lundström:

– Vänstern har föreslagit att staten under tio år använder den rekordlåga statsskulden till att

Investera 700 miljarder i klimatomställningen. Om Vänsterpartiet tar plats i regeringen och investeringarna blir verklighet ändrar det på hela den ekonomiska spelplanen för klimatsatsningar i Norrköping. då det skulle det innebära cirka 10 miljarder till investeringar. Då skulle det bli möjligt att att påbörja alla tre projekt nästa mandatperiod, Spårväg till Vrinnevi (0,5-1 mdkr), Stor vindkraftspark (1-2 mdkr) och köp av fjärrvärmen (upp till 5 mdkr). Det är investeringar i den storleksordningen som krävs för att möta klimatkrisen, modernisera Sverige och säkra framtidens jobb.

– Självklart har vi en mängd mindre klimatförslag om bland annat solceller, träbyggnation, laddstationer, energieffektivisering och cykelvägar också. Tyvärr tycks sådana saker vara de övriga partiernas enda klimatpolitik, för oss är de bara ett komplement till de enorma satsningar som behöver göras.

Tobias Holmberg och Nicklas Lundström
Kopiera länk