Val 2022

Mycket aktivitet och debatter på gång

VALRÖRELSENS SISTA DEBATT!
Om arbete och integration i Hageby. Jag gillar att vara konkret så:
Flytta kommunala tjänstemannajobb till Ringdansen
Fler kommunala instegsjobb, som tvätt, städ, matlagning och administration – gärna i kombo med språkutbildning
Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola
Halvera biljettpriset på kollektivtrafiken
Återställ försörjningsstödet – fattigdom är dåligt
Satsa på medborgakontor, Komvux och föreningshus i Navestad.

Nicklas Lundström och Liban Osman i Hageby

Flygbladsutdelning vid Skvallertorget

I ringstugan tillsammans med Ali Esbati

Vid valstugan

Kopiera länk