Badhuset

Återta Centralbadet och sänk priserna!

På onsdagens sammanträde röstade kultur- och fritidsnämnden i Norrköping avslag till Vänsterpartiets nämndinitiativ om att återta Centralbadet i kommunal drift. Olof Carlstein (V), ledamot i nämnden, är besviken på beslutet:
-Detta var en chans att göra Centralbadet tillgängligt för alla Norrköpingsbor genom att sänka priserna. Istället valde nämnden fortsatt privatisering. Tillgänglighet till simytor och möjlighet till simträning är en demokratisk fråga och det är bekymmersamt när höga priser stänger ute många familjer, barn och ungdomar från Centralbadet.
Vänsterns förslaget gick ut på att kommunen skulle säga upp avtalet med nuvarande entreprenör och istället driva anläggningen som ett vanligt kommunalt bad för att få större möjligheter att styra över prissättningen. Olof fortsätter:
-Vi har nyligen sett en prishöjning och så lär det fortsatta när det drivs privat. Företaget måste ju öka sina vinster helt enkelt. Det är olyckligt eftersom politiken då tappar kontrollen över sin egen simhall. För oss i vänstern är det viktigt att politiken tar ansvar för att man kan simma och bada till priser som vanligt folk har råd med. Så är det tyvärr inte idag.
Kopiera länk