Äldreomsorg

Utomhusrullatorer snart i Norrköping

Sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Vid sammanträdet  den 14 september med Vård- och omsorgsnämnden redovisades ett förväntat överskott för året på cirka 30 miljoner kronor. Vänsterpartiets nyvalda ledamot i nämnden, Nicklas Lundström, tog då initiativ till att en del av de pengarna skulle öronmärkas för att äldre som idag har rätt till inomhusrullator ska få en utomhusrullator också. Nicklas kommenterar:

– Att den som ska ha rätt till inomhusrullator också ska få en utomhusrullator är något som pensionärsorganisationerna länge drivit. Det är en fråga om äldres rätt att röra sig i samhället. Dessutom är det en hygienfråga – man ska inte behöva dra in smuts utifrån i sitt hem för att man inte kan få en utomhusrullator.

– Glädjande nog var alla partier i nämnden positiva till förslaget. Det stämmer väl överens med att alla partier under debatter i valrörelsen tyckte att det var rimligt med två rullatorer. Nämndens partier tyckte dock att man ska skriva ihop ett gemensamt förslag till nästa nämndsammanträde. Det är ett beslut jag verkligen ser fram emot att fatta! Det bör bli ett uppfyllt vallöfte redan innan den nya mandatperioden börjat.

Nicklas Lundström
Kopiera länk