Ostlänken

Dråpslag och tragiska klimatambitioner från de styrande i Norrköping

Först kom uppgifter om att de nya styret vill stoppa Ostlänken. Nicklas Lundström kommenterade i media enligt nedan:

På måndags eftermiddag och kväll meddelades att den nya SD-M-KD-L-regeringen stoppar höghastighetsbanorna i Sverige – inklusive Ostlänken. Nicklas Lundström är gruppledare för Vänsterpartiet och kommenterar betydelsen för Norrköping:

– Den nya högerregeringen riktar nu ett dråpslag mot Norrköpings utveckling för årtionden framöver. Norrköpings kommun har lagt oändligt mycket tid och stora summor pengar på att köpa mark, planera och finansiera vårt största stadsutvecklingsprojekt i modern tid.

– Själv har jag förstås följt detta i realtid under dagen. Jag är också i ständig kontakt med vår riksdagsledamot Linda Snecker som precis tillträtt sitt nya uppdrag i Riksdagens Trafikutskott. Ett tag såg det ut som att det fanns en ljusning då Moderaternas Sophia Jarl hävdade att kommunen ”… fortsätter som planerat under hösten och kommande år”.

– Senare på kvällen kom tyvärr beskedet om att också Ostlänken stoppas. Det är fullständigt vansinne, planeringen och finansieringen av Ostlänken är ju klar och arbetet har påbörjats! Det har pågått i 20 år och nu väljer alltså högern att riva upp allt och utreda allt igen? Jag är arg å alla norrköpingsbors vägnar ikväll.

– Den högerkonservativa regeringen gör direkt skäl för sitt namn och stoppar Sveriges utveckling. Ett land som vill bygga välstånd och framsteg behöver toppmodern infrastruktur. Att låta bli att satsa på klimatsmarta transporter idag kommer också högerpolitikernas barn och barnbarn att få lida för. Jag hoppas verkligen att dessa dumheter snarast rivs upp.

Dagen därpå kom fick vi veta att det nya styret i Norrköping stoppar utbyggnaden av vindkraft. Nicklas Lundström kommenterade enligt nedan:

Under en presskonferens på tisdagen meddelade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att de stoppar Holmens planerade vindkraftpark i Klintaberget. Nicklas Lundström, gruppledare för Vänsterpartiet kommenterar saken:
– Högern brukar kalla sig företagsvänliga men detta visar på att det är tomt prat. Norrköping har flest pappersbruk av alla kommuner och dessutom stor träindustri. De är helt beroende av rimliga elpriser. Det gäller faktiskt de allra flesta företag där många nu upplever en ekonomiska problem på grund av höga elkostnader. Att i det läget stoppa den enda elproduktion i kommunen som i närtid skulle kunna mildra priserna är extremt dålig näringslivspolitik. Den planerade vindkraftsparken skulle fördubbla Norrköpings idag mycket låga elproduktion och på riktigt bidra till att sänka elpriserna.
– Att högerregeringen har satt ett  frågetecken kring Ostlänken och att högerstyret i Norrköping stoppar vindkraften visar också på att man inte har några klimatambitioner alls. Det är verkligen tragiskt eftersom vi vet vad som håller på att hända med planeten – våra barn och barnbarn kommer att få lida för den passiva politik som nu förs.
Kopiera länk