Statsbudget

Nedskärningar i Norrköpings välfärd

Den 8 november presenterades högerns och SD:s statsbudget för 2023. Enligt Vänsterpartiet innebär den allvarliga nedskärningar inom den svenska välfärden. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har i en hemställan till regeringen anfört att det behövs minst 20 miljarder kronor 2023 för att klara kommunernas och regionernas ekonomi och förhindra uppsägningar.  Knappt hälften av det, 10 miljarder finns med i budgetförslaget.  Nicklas Lundström gruppledare för norrköpingsvänstern kommenterar:
– För Norrköpings del innebär regeringens och SD:s nedskärningsbudget i Riksdagen att vi kommer att få ännu färre anställda främst i skola och äldreomsorg.  Med cirka 10 miljarder för lite till välfärden betyder det omkring 200 färre anställda i Norrköpings välfärd. Alla som jobbar i eller använder välfärden förstår nog att detta är en fullständigt galen politik. På grund av pandemi, lågkonjunktur och inflation skulle staten tvärtom behöva gå in kraftfullt för att värna välfärden.
– Jag hade verkligen inte höga förväntningar på den här regeringen, men detta är en chockartad passivitet. Det betyder att ett stålbad nu väntar sjukvården, äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten. Sverigedemokraterna och regeringen bär hela ansvaret för detta. Och den som röstade på SD för att man trodde att de skulle stå upp för de äldre arbetare som byggt upp landet bör idag känna sig lurad.
Kopiera länk