Medlemsmöte

Val till nämnder

Nu är nya nämndpolitiker valda
På ett medlemsmöte den 16 december valdes nya politiker till våra kommunala nämnder:
Vård- och omsorgsnämnden:
Nicklas Lundström  – ordinarie ledamot
Nathalie Theander – ersättare
Utbildningsnämnden:
Elin Melander – ordinarie ledamot
Julia Linander – eerättre
Samhällsplaneringsnämnden:
Marcus Posada – ordinarie ledamot
Cecilia Ambjörn – ersättare
Socialnämnden:
Mona Olsson – ordinarie ledamot
Tobias Holmberg – ersättare
Kompetensförsörjningsnämnden:
Annika Kaiser – ordinarie ledamot
Kultur- och fritidsnämnden:
Mia Mattson – ordinarie ledamot
Byggnads- och miljöskyddsnämnden:
Helen Alpfjord Wylde – ersättare
Kopiera länk