Kultur och fritid

Rädda fritidsgårdarna!

På måndagens kommunfullmäktige, den 30 januari, ska det fattas beslut om att flytta kommunens fritidsverksamhet för unga från Utbildningskontoret till Kultur- och fritidsnämnden. Vänsterpartiet kommer att rösta nej till förslaget och gruppledaren Nicklas Lundström förklarar:
–  Norrköping har idag en bra och effektiv fritidsgårdsverksamhet som fångar upp väldigt många unga. Visst bör vi ställa om till mer fritidshem med större pedagogiska krav för 10-12-åringar, enligt lag – men det man gör nu blir ett dråpslag mot hela verksamheten. Det kommer att bli stora nedskärningar, kaos i organisationen, sämre koppling till skolan och kommunen riskerar att tappa kontakten med många av de barn som behöver mest stöd. Jag tror tyvärr att detta kommer bli ett beslut som vi alla kommer att få ångra.
Mia Matsson som är fullmäktigeledamot för partiet och själv jobbar på fritidsgård och säger:
–  I praktiken betyder faktiskt flytten av fritidsverksamheten en nedskärning på 12-15% . Det kommer att betyda färre anställda, sämre öppettider eller stängda fritidsgårdar. Den öppna 10-12 årsverksamheten är i fara och i förlängningen också tonårsverksamheten. Det är ytterst märkligt att ett sånt här beslut fattas samtidigt som alla pratar om tidiga insatser och att fånga upp unga i riskzoner tidigt.
Kopiera länk