Debattartikel

Debattartikel Replik: Jarl sviker demensomsorgen

Det finns inga ursäkter eller undanflykter. Moderaterna svek i och med ändringsbudgeten i december ett av sina skarpaste och tydligaste vallöften till Norrköpingsborna. Man lovade att bemanningen inom demensomsorgen skulle återställas. Det har inte skett och det enda hoppet att uppfylla vallöftet man utfärdade är nu att besluta om att öka bemanningen genom beslut i Vård- och Omsorgsnämnden under de kommande månaderna.
Den 7 september, dagarna innan valet sa Sophia Jarl ordagrant till NT: ”Demensvården handlar om dom sköraste medborgare vi har och det handlar om att ta ett beslut så att enhetscheferna kan anställa personal igen. Det är också lösbart på 100 dagar.”
Under förra mandatperioden stred faktiskt Moderaterna tillsammans med vänstern, personalen och Norrköpingsborna mot Kvartettens nedskärningar inom demensomsorgen. Senast i budgetdebatten juni 2022 var vi i vänstern och M helt eniga om att hela neddragningen skulle rivas upp. De 27 miljonerna som behövs fanns med i vårt budgetförslag i december, men inte i höger/SD-förslaget.
Istället för satsningar har Moderaterna beslutat om nedskärningar på 37,7 miljoner inom äldreomsorgen – något som också kommer att drabba den redan hårt ansträngda demensomsorgen. När detta ska försvaras blir det med typiska politikersvar som att man istället ska satsa på utbildning och utreda om man ska ha särskilda avdelningar för yngre med demenssjukdomar. De kan ju vara bra men det var inte vad man lovade i valrörelsen. Man låter precis som den tidigare majoriteten när man säger att det ändå inte finns personal att anställa. Men att för få vill jobba där beror ju just på att bemanningen är för låg!
Förstår Moderaterna inte längre det självklara vi nyss var överens om?  Det behövs såklart mer personal för att ta hand om medborgare med demenssjukdomar än andra äldre. Detta är att med berått mod svika Norrköpingsbornas förtroende. Moderaterna fick nog många röster på att stå upp för demensomsorgen – de väljarna kan nu känna sig grundlurade.
Moderaterna borde helt enkelt göra så här: 1. Öka grundbemanningen på demensavdelningarna från 0,72 till 0,94 per brukare igen. 2. Ge strikta direktiv till enheterna att anställa upp till den nivån. 3. Gör högre bemanning till en huvudsak i rekryteringen. 4. Utbilda personal och utred olika boendeformer. 5. Blir det pengar över – höj då de skamligt låga lönerna så kommer fler att vilja jobba där.
Så en rak fråga till Sophia Jarl: Kommer ni inom 100 dagar från maktövertagandet i nämnden att besluta om att höja bemanningen inom demensomsorgen eller är vallöftet nu brutet? Det är en enkel fråga som lämpligen besvaras med ja eller nej.
Nicklas Lundström, Gruppledare (V)
Kopiera länk