Debattartikel

Debattartikel i NT – Moderaternas svek är fullbordat

Replik till Sophia Jarl (31/1)

Moderaternas svek är fullbordat

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i februari svek moderaterna slutgiltigt sitt vallöfte om att öka bemanningen inom Norrköpings hårt ansträngda demensomsorg. Moderaterna lät inte bara bli att skjuta till de 27 miljoner man lovat väljarna. Man tog också bort en satsning på 10 miljoner som skulle öka bemanningen på våra äldreboenden, något som drabbar också demensomsorgen. Man gör alltså exakt motsatsen till vad man lovat.

I valrörelsen pratade särskilt Moderaterna och SD vackert om att satsa på äldreomsorgen, men nu när de har makten är det bara nedskärningar som serveras de äldre. De anställda säger till mig att vi har en pågående kris i Norrköpings äldreomsorg, då kan man helt enkelt inte fortsätta dra ner. Det drabbar både personalen och de äldre, och det yttersta ansvaret är de beslutande politikernas.

Sophia Jarl skriver att ”… det inte är ett beslut om antal anställda som gör skillnaden just nu…”. Vi i vänstern i Norrköping menar att det är just fler anställda som behövs. Man ska komma ihåg att det så sent som förra mandatperioden, innan Kvartettens nedskärningsbeslut som både M och V var mot, gick att bemanna våra demensboenden med mer personal. Den personalen har inte gått upp i rök. Det behövs ju helt enkelt mer personal för att ta hand om medborgare med demenssjukdomar än andra äldre.

Att det behöver utbildas fler undersköterskor är vi rörande överens om. Svaret på frågan om hur vi ska få fler att både vilja utbilda sig och arbeta inom äldreomsorgen är faktiskt enkel. Det handlar om bättre arbetsförhållanden och högre löner. Fler kollegor och höjd bemanning ger bättre arbetsmiljö och lönerna som är bland Sveriges lägsta måste upp för att göra detta samhällsbärande välfärdsarbete attraktivt. Förslag som vi i vänstern i Norrköping ständigt lägger fram men som ni avslår.

Det Moderaterna med stöd av SD, Kd och L istället vill göra är att dumpa arbetsvillkoren genom att utreda att ta bort de anställdas rätt att arbeta heltid och ha en sammanhållen arbetstid. Och dessutom införa stora privatiseringar av både äldreboenden och hemtjänst vilket vi vet leder till ännu sämre löner, lägre bemanning och tuffare arbetsmiljö.

Vi är övertygade om att medborgarna i Norrköping kommer att minnas detta svek mot äldreomsorgen i allmänhet och demensomsorgen i synnerhet.  Det kommer vi att göra.

Nicklas Lundström, gruppledare (V)

Kopiera länk