Kommunfullmäktige

Munkavle i fullmäktige

Vid Kommunfullmäktige på måndag 27 februari diskuterades frågan om inrättandet av ett ”Utskott för civil beredskap” under kommunstyrelsen. Högerns och SD:s förslag till beslut innebar att endast tre ledamöter skulle säkerhetsprövas. Det betyder att Christopher Jarnvall som sålt hemliga försvarsuppgifter slipper prövning. Vänsterpartiet stod bakom utskottet men menade att hela Kommunstyrelsen också skulle säkerhetsklassas. Efter en väldigt ovanlig debatt bifölls höger/SD-styrets förslag. Nicklas Lundström, gruppledare för vänstern säger så här:

– Detta var den märkligaste fullmäktigedebatt jag varit med om. Låt mig vara tydlig: SD:s kommunalråd i majoritet, Christopher Jarnvall, har för egen vinnings skull sålt svenska försvarshemligheter om en helikopterupphandling till utlandet. Det har vi direkt erkännande på i Norrköpings Tidningar.

– Fullmäktiges ordförande Anna Sotskasiira Wik avbröt och sa att jag inte fick diskutera eller nämna Jarnvall i fullmäktige. Trots att nog varje Norrköpingsbo fattar att hans tillförlitlighet var viktig i debatten. Han fanns ju dessutom i salen och kunde försvara sig om han ville. Att Jarnvall under mötet skrek från bänkraden visar också att han tydligen kände sig träffad.

– Det andra som var anmärkningsvärt var att Sophia Jarl vägrade svara på frågor. Hon är kommunens högste makthavare och har tidigare gällande Jarnvall sagt  ”Jag känner mig trygg när säkerhetsavdelningen har gått igenom detta.” Med högerns och SD:s beslut kommer de aldrig att få göra det. Några svar på Jarls förtroende för Jarnvall får vi aldrig. Och än mindre om hans pålitlighet i försvarsfrågor överlag.

–   Jag har två skarpa invändningar mot att inte säkerhetsklassa hela kommunstyrelsen. För det första lever vi nu i ett helt nytt beredskapsläge och måste sluta vara naiva. Rysslands vidriga angreppskrig mot Ukraina gör att det kommunala säkerhetsarbetet måste skärpas rejält. Vi måste inse att många investeringsbeslut, infrastruktur, dricksvatten, välfärd, hamn, flygplats och annat som diskuteras i kommunstyrelsen också berör totalförsvaret.

–  För det andra blir det nya utskottet extremt sårbart. Endast tre personer i beslutsfattande ställning kommer att beslutskompetens och erfarenhet i viktiga beredskapsfrågor. Om de faller ifrån eller elimineras vid ett väpnat angrepp hamnar kommunen i ett mycket svårt läge. Det vore klokare att ha ett mer robust system om det värsta händer.

 

Kopiera länk