8 mars

Fackeltåg internationella kvinnodagen – Kvinna Liv Frihet

Den 8 mars på Internationella kvinnodagen anordnar ABF, Vänsterpartiet, S-kvinnor, Socialdemokraterna, Ung Vänster, S-studenter och Kurdistan Democratic Women´s Union ett fackeltåg under parollen: Kvinna, Liv, Frihet.
Samling sker kl. 17.30 på Söder tull utanför stadsbiblioteket för avmarsch kl. 18. Tåget går sedan till Arbetets museum där tal kommer att hållas.
Kvinna, liv, frihet har blivit parollen för protesterna i Iran som startade i höstas sedan Mahsa Amini dödades av sedlighetspolisen i Iran. I Norrköping samlas vi på internationella kvinnodagen för att uppmärksamma och visa solidaritet med de iranska kvinnornas kamp för frihet. Fackeltåget kommer gå från Söder Tull till Laxholmen utanför Arbetets museum, väl framme kommer bland annat Sara Perlman ordförande för Vänsterpartiet Norrköping och Maria Sayeler Behnam ordförande för S-kvinnor Norrköping att hålla tal.
– Kvinnor, världen över, kommer samman och kämpar för jämlikhet, rättvisa, utveckling och fred, säger Sara Perlman från Vänsterpartiet Norrköping
– Vi samlas under internationella kvinnodagen för att stå upp för jämställdheten i Sverige och i världen, säger Maria Sayeler Behnam från S-kvinnor Norrköping
Kopiera länk