Kommunpolitik

Aktuellt i mars. Utomhusrullatorer och nedskärningar på kulturen

Vid Vård- och omsorgsnämnden den 16 mars behandlades en utredning om hur Norrköpings kommun skulle kunna erbjuda utomhusrollatorer till alla som redan har en inomhusrollator. Majoriteten i nämnden ansåg att utredningen inte var tillräckligt bra och ville ha en vidare utredning om hur detta gemensamma vallöfte från samtliga partier i Norrköping skulle kunna uppfyllas. Förvånande nog röstade Sverigedemokraterna som enda parti mot vidare utredning av frågan. Nicklas Lundström är ledamot i Nämnden för Vänsterpartiet:
– Samtliga partier i Norrköping lovade i valrörelsen under en debatt anordnad av pensionärsorganisationerna att den som har en inomhusrollator också ska kunna få en utomhusvariant. Det tycker jag är rimligt och något Norrköpings äldre verkligen förtjänar.
– Vi hade fått en tjänstemannautredning som fokuserade på att kommunen skulle lösa frågan i egen regi och nog räknade väl högt på kostnaderna. Därför tog vi tillsammans med S och C fram ett förslag om att utreda detta vidare, bland annat genom att titta på olika upphandlingslösningar och på ekonomin. Glädjande nog ställde sig Borgerlig Samverkan efter lite dialog och justeringar bakom förslaget att fortsätta driva frågan.
– Jag blev närmast chockad över att Sverigedemokraterna som enda parti röstade nej till att fortsätta jobba för att Norrköpings äldre ska kunna få utomhusrollatorer. Min slutsats är enkel – SD är inte ett parti som företräder de äldres intressen. De tyckte att det var en tjänstemannafråga som politiken inte ska blanda sig i. Jag tycker precis tvärtom, det politiker lovat bör de stå för också efter valrörelsen.
Vid Kultur- och fritidsnämnden 16 mars fattades beslut om nedskärningar för året. Borgerlig samverkan och SD valde att skära ner på muséerna med 300 000 kronor. Mia Matsson är nämndpolitiker för Vänsterpartiet och säger så här:
– Vi ser en uppenbar risk att det inom något år kommer att införas inträden till våra kommunala muséer eftersom nämnden har för lite pengar. Det skulle begränsa norrköpingsbornas tillgång till sin egen kultur och historia och göra det till en klassfråga. Dessutom är vi emot en eventuell höjning av avgiften till deltagande i kulturskolan som nu diskuteras.
– För mig framstår det som helt galet att högerns och SD:s nämndpolitiker vill fortsätta skära ner ännu mer på verksamheten nästa år, trots att man har de värsta sparbetingen av alla nämnder redan i år. Vi är på riktigt oroliga över Norrköpings framtid som kulturstad.
– Dessutom fattade kommunfullmäktige förra året beslut om att flytta fritidsgårdarna till kultur- och fritidsnämnden. Det tar man inte höjd för i budgeten och vi känner en stor oro över att också de kommer att drabbas hårt av neddragningarna kommande år.
Kopiera länk