sida

Ledamöter i Kommunfullmäktige

Ledamöter i kommunfullmäktige

 

Nicklas Lundström 

Gruppledare.
Ledamot i kommunstyrelsen.
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Ersättare i partistyrelsen.

Telefon: 0705 66 89 31
E-post: [email protected]

 

Sara Perlman

Ersättare i kommunstyrelsen
Ordförande i partiföreningen

E-post: [email protected]

 

Annika Kaiser
Ledamot i kompetensförsörjningsnämnden

E-post: [email protected]
Telefon:

 

Tobias Holmberg,
Ersättare i socialnämnden

E-post: [email protected]
telefon: 070-2491400

 

Mia Matsson

Ersättare i Kultur och fritidsnämnden

E-post:
Telefon:

 

Marcus Posada

Ledamot i Samhällsplaneringsnämnden

E-post:  [email protected]
Telefon: 0734 160222

 

Elin Melander

Ledamot i Utbildningsnämnden

E-post: [email protected]

 

Marine Brunius

E-post: [email protected]

 

Ersättare:

 

Emma Wahlström

E-post: [email protected]

 

Helene Alpfjord Wylde
Ersättare i Byggnads o miljöskyddsnämnden

E-post: [email protected]

 

 

Nathalie Theander
Ersättare i vård och omsorgsnämnden

E-post: [email protected]

 

 

 

Kopiera länk