sida

Valda till nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen:

Nicklas Lundström, ledamot
E-post: [email protected]
Tel: 0705-66 89 31
Sara Perlman, ersättare
E-post: [email protected]

Kompetensförsörjningsnämnden:

Annika Kaiser, ordinarie
Kontakt: [email protected]

Byggnads- o miljöskyddsnämnden:

Helen Alpfjord Wylde, ersättare
Kontakt: [email protected]

Kultur- o fritidsnämnden:

Mia Matsson, ersättare
Kontakt: [email protected]

Socialnämnden:

Mona Olsson, ledamot
E-post: [email protected]
Liban Osman, ersättare

 

 

Samhällsplaneringsnämnden:

Marcus Posada, ledamot
Kontakt: [email protected]
Cecilia Ambjörn
Kontakt:

Tekniska nämnden:

Tobias Holmberg, ledamot
Kontakt: [email protected]

Utbildningsnämnden:

Elin Melander, ledamot
Kontakt: [email protected]
Julia Linander, ersättare
Kontakt:

Vård- o omsorgsnämnden:

Nicklas Lundström, ledamot
E-post: [email protected]
Tel: 0705-66 89 31
Nathalie Theander, ersättare
Kontakt: [email protected]

 

 

 

 

Kopiera länk