Kommunpolitik
säkerhetsprövning foto på datorn

Hela kommunstyrelsen bör säkerhetsprövas

Vid måndagens beslutssammanträde, 6 feb, med kommunstyrelsen ville M, KD och L med stöd av SD inrätta ett helt nytt utskott för civil beredskap med bara tre personer. Därmed skulle Christoffer Jarnvall (SD) slippa säkerhetsprövningen trots den allvarliga affär med försäljning av hemliga försvarshandlingar som han varit inblandad i.

Under mötet lyfte Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet att frågan bör avgöras av Kommunfullmäktige istället vilket de styrande partierna accepterade. Det blir alltså ett fullmäktigeärende till 27 februari.

Vänsterpartiet föreslog dessutom med medhåll från S och MP att hela kommunstyrelsen bör säkerhetsprövas även om utskottet inrättas. Detta avslogs dock av Höger/SD-styret. Nicklas Lundström gruppledare för vänstern i Norrköping kommenterar:

– Det är illa att högern och SD inte vill säkerhetspröva Kommunstyrelsen bara för att Christopher Jarnvall ska slippa det. Sophia Jarl har ju tidigare själv sagt att det var just säkerhetsprövningen som skulle avgöra om hon hade förtroende för honom. Om detta blir Kommunfullmäktiges beslut kommer varken Norrköpingsborna eller jag själv kunna lita på en person som sitter i kommunens absolut högsta ledning.

– Jag tycker dessutom att detta visar att höger/SD-styret inte tar säkerhetsfrågorna på det allvar som de förtjänar. För det första gör det förvärrade säkerhetsläget att det är allt fler frågor som rör vår säkerhet som behöver hanteras av hela kommunstyrelsen. För det andra så blir det oerhört sårbart med endast tre säkerhetsprövade kommunstyrelseledamöter, exempelvis om de alla blir sjuka vid en pandemi eller råkar ut för olyckor eller attacker.

Läs majoritetens förslag om utskott här

Läs Vänsterpartiets yrkande här

 

Kopiera länk