• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Angreppen på de fattigaste fortsätter:

–       Socialdemokraterna fortsätter med sin brutala nedskärning på försörjningsstödet i Norrköping. Låt mig vara tydlig, vi upplever nu en skarp lågkonjunktur med kraftigt ökande arbetslöshet och inga satsningar på arbetsmarknadsåtgärder har gjorts. Det betyder ju i praktiken att nedgången i försörjningsstöd enbart beror på att man helt enkelt slutat betala ut pengar till folk.

Läs mer här!

 

Vänsterpartiet Norrköpings förslag till tilläggsbudget: 

KF 2020-10-19

Läs hela budgeten här!

Vänsterpartiet Norrköpings förslag till budget
2021 och 2022-2024

Fler  dokument 

Kopiera länk