Kategori: Vård- och omsorgsnämnden

0

Debattartikel NT ”Satsa på utbildning”

Mona Olsson och Ricardo Olivares har en debattartikel i Norrköpings Tidningar lördagen den 26 augusti 2017 ”Satsa på utbildning”. Läs artikeln på nt.se här, det kan krävas prenumeration. (Notera den trevliga gamla bilden. 🙂 ) Läs den skannade artikeln nedan:

0

Debattartikel NT. ”Privatiseringar ingen lösning”

Den sista artikeln, den 3 juli, i en debatt i Norrköpings Tidningar mellan Mona och Rickardo, och Lars Stjernkvist (s) och Irma Görtz (s). (Se tidigare inlägg här på sidan.) Läs artikeln på nt.se här! (kan kräva prenumeration) Läs den skannade artikeln nedan:

0

Debattartikel i NT: ”LOV gör hemtjänsten sämre”

Mona Olsson och Ricardo Olivares har en debattartikel i Norrköpings Tidningar, tisdagen den 13 juni, ”LOV gör hemtjänsten sämre”. Den är en replik på Kvartettens svar den 22 maj, på den tidigare debattartikeln ”Hetsprivatisering löser inte problemen” skriven av Mona Olsson, Anna Björkdahl och Ricardo Olivares den 17 maj. (se...

0

Artikel i NT om att Vänsterpartiet vill återställa bemanningen på Träffpunkterna för äldre.

Artikel i Norrköpings Tidningar måndag den 2 januari. ”Vänsterpartiet vill återställa bemanningen på träffpunkterna för äldre och vill dessutom att nya träffpunkter ska öppnas. Partiets fullmäktigeledamöter har skrivit en motion där de föreslår fyra nya fram till 2019.” Här är länk till artikeln på nt.se. Läs den skannade artikeln nedan:

0

Debattartikel i NT ”Effektivare arbetsscheman räcker inte”

Idag lördag den 12 september skriver Mona Olsson och Ricardo Olivares på debattsidan i Norrköpings Tidningar. Artikeln handlar om kostnaderna för att få bort delade turer i vården och omsorgen. Läs artikeln här på nt.se. (kan kräva inlogg) Läs artikeln här nedan:  

0

Mona Olsson bloggar i Norrköpings Tidningar

Från bloggen den 14 maj: Info från vård- och omsorgsnämnden Igår tog vi flera viktiga beslut på nämnden, bl.a. så initierade vi tre utredningar som förhoppningsvis kommer att leda till förbättringar både för medborgarna och för nämndens budget. Till den första tar vi hjälp av SKL som har tagit fram...